Oferta

W ramach zarządzania/administrowania nieruchomościami oferujemy wykonywanie poniższych usług.

Oferujemy zarządzanie nieruchomościami świadczone na zlecenie oraz w przypadku, gdy nie ma osób chętnych do pełnienia funkcji członków zarządu, powierzone w myśl art. 18 ust.1 Uowl.

Prowadzimy księgowość wspólnot mieszkaniowych dla Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych i Właścicieli budynków samodzielnie administrujących swoją nieruchomość lub dla zarządców nieruchomości, którzy poszukują partnerów w zakresie obsługi księgowo – finansowej.

Porady prawne w zakresie zarządzania nieruchomościami, dzięki stałej współpracy z kancelarią prawną.

Dla mieszkańców obsługiwanych przez nas budynków oferujemy zarządzanie mieszkaniami oraz zarządzanie najmem.

Prowadzimy całodobowe pogotowie techniczne dla nieruchomości.

 

W ramach zarządzania nieruchomością wspólną wykonujemy następujące czynności:

1. Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej:

– dopełnienie czynności w sprawie nadania wspólnocie numeru NIP i REGON,

– reprezentacja wspólnoty wobec organów administracji państwowej i samorządowej,

– reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.

2. Obsługa prawna:

– opracowywanie oraz opiniowanie zawieranych umów,

– opracowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych wspólnoty (regulaminy, statut),

– reprezentacja wspólnoty przed sądami, organami administracyjnymi i egzekucyjnymi.

3. Obsługa bankowo – księgowa:

– otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek,

– dokonywanie rozliczeń z dostawcami mediów,

– prowadzenie księgowości wspólnoty,

– pobieranie i rozliczanie opłat z tytułu zaliczek za media dostarczane do mieszkań włascicieli,

– windykacja należności,

– przygotowywanie planu gospodarczego dla nieruchomości wspólnej,

– sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty.

4. Obsługa administracyjna:

– prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i właścicieli lokali,

– zapewnienie dostaw usług komunalnych; zawieranie, wprowadzanie zmian i rozwiązywanie umów z dostawcami wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu i innych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości,

– zawieranie, wprowadzanie zmian, rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku,

– dbałość o utrzymanie porządku i czystości w budynku, i w jego obrębie,

– przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej,

– wydawanie poświadczeń i zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych, pomocy społecznej i innych,

– wyszukiwanie firm świadczących usługi; negocjowanie cen i weryfikacja warunków umów.

5. Obsługa techniczna nieruchomości:

– prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

– zlecanie kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie,

– zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,

– kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,

– przygotowywanie planów remontowych,

– nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje, odbiór tych prac,

– wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych.

6. W przypadku nowo wybudowanej nieruchomości przejęcie od dewelopera:

– przejęcie dokumentacji porojektowej i powykonawczej,

– sprawdzenie stanu faktycznego nieruchomości i zgodności wykonania z projektami,

– egzekwowanie od wykonawcy usunięcia usterek w okresie rękojmi,

– sprawdzenie wykonania nieruchomości zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,

– egzekwowanie od wykonawcy przekazania brakującej dokumentacji.

 

Oferta cenowa naszej firmy jest zróżnicowana w zależności od następujących czynników:

1. powierzchni użytkowej nieruchomości,

2. ilości lokali, ich wielkości i funkcji,

3. powierzchni terenu przynależącego do nieruchomości,

4. wielkości i stopnia trudności konserwacji pomieszczeń ogólnodostępnych,

5. ilości rozliczanych mediów (zimna i ciepła woda, c.o., gaz),

6. zakresu zleconych czynności zarządzania,

7. zaangażowania i współpracy właścicieli.

 

Ostateczna forma, zakres przedmiotowy, harmonogram działań oraz standardy naszych usług zostaną określone po zapoznaniu się ze szczegółowymi potrzebami mieszkańców.

W celu przedstawienia kompleksowej oferty oraz prezentacji i poznania oczekiwań Wspólnoty prosimy o kontakt w sprawie ustalenia terminu spotkania.